S1

Înregistrare online şi încărcare rezumate

Înregistrarea utilizatorilor şi încărcarea online a rezumatelor devin disponibile pe website-ul Conferinţei. [12 Octombrie 2017]

S2

Termenul limită (extins)de încărcare a rezumatelor

Este atins termenul limită (extins)de încărcare a rezumatelor. [20 Decembrie 2017]

S3

Termenul limită de încărcare a lucrărilor

Este atins termenul limită de încărcare a lucrărilor ştiinţifice. [31 Ianuarie 2018]

S4

Anunţarea lucrărilor acceptate

Este finalizată evaluarea lucrărilor ştiinţifice şi toţi autorii înregistraţi sunt anunţati de acceptarea lucrărilor. [16 Aprilie 2018]

S5

Termenul limită (extins) de plată a taxei de participare

Este atins termenul limită pentru plata taxelor de conferinţă. [30 Aprilie 2018]

S6

Începutul conferinţei

Prima zi a conferinţei. [07 Iunie 2018]

S7

Sfârşitul conferinţei

Ultima zi a conferinţei. [09 Iunie 2018]

12 Octombrie 2017 Înregistrare online şi transmiterea lucrărilor
(extins)20 Decembrie 2017 Termenul limită de trimitere a rezumatelor
31 Ianuarie 2018 Termenul limită de trimitere a lucrărilor
16 Aprilie 2018 Termenul limită de evaluare a lucrărilor
30 Aprilie 2018 Termenul limită de plată a taxei de participare
07-09 iunie 2018 Lucrările conferinţei