S1

Înregistrare online şi încărcare rezumate

Înregistrarea utilizatorilor şi încărcarea online a rezumatelor devin disponibile pe website-ul Conferinţei. [12 Octombrie 2017]

S2

Termenul limită (extins)de încărcare a rezumatelor

Este atins termenul limită (extins)de încărcare a rezumatelor. [20 Decembrie 2017]

S3

Termenul limită (extins) de încărcare a lucrărilor

Este atins termenul limită (extins) de încărcare a lucrărilor ştiinţifice. [28 Februarie 2018]

S4

Anunţarea lucrărilor acceptate

Este finalizată evaluarea lucrărilor ştiinţifice şi toţi autorii înregistraţi sunt anunţati de acceptarea lucrărilor. [16 Aprilie 2018]

S5

Termenul limită (extins) de plată a taxei de participare

Este atins termenul limită pentru plata taxelor de conferinţă. [30 Aprilie 2018]

S6

Începutul conferinţei

Prima zi a conferinţei. [07 Iunie 2018]

S7

Sfârşitul conferinţei

Ultima zi a conferinţei. [09 Iunie 2018]

1. Taxe:

Taxă de participare standard: 100 EUR (450 RON)

Taxă participare studenţi (licenţă, master, doctorat): 75 EUR (340 RON)

Persoană însoţitoare: 50 EUR (225 RON)

Taxă pentru Consorţiu USAMV: 75 EUR (340 RON)

 

2. Precizări:

  • O taxă de participare acoperă un (1) articol ca singur sau prim autor.

  • Taxa include: participarea pentru o persoană la toate activităţile, conform programului conferinţei, precum şi mapa conferinţei, care se ridică personal în momentul înregistrării, conţinând: programul conferinței, volumul cu abstractele lucrărilor științifice, materiale promoţionale, certificat de participare în original.
  • Taxa redusa pentru studenti se aplica unui articol al carui prim autor este student.

 

3. Informaţii plată:

    I. Plata cu cardul online:

Începând anul 2015, în cadrul platformei s-a implementat un nou sistem de plată cu cardul online, din dorinţa de a oferi participanţilor un mijloc alternativ mai simplu si comod de plată, precum şi avantajul de a economi sumele aferente comisionelor de plată prin transfer bancar (pentru plăţile cu cardul online, in mod normal nu există comisioane din partea băncilor). Detalii despre procedura de plată online vor fi disponibile peste câteva zile, în pagina web privată a fiecărui participant, după autentificarea în cadrul platformei online.

 

II. Transfer bancar (menţionaţi codul lucrării pe OP):

a) Pentru plăţile în RON:

Beneficiar: Fundatia Universitatii de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti

Adresă beneficiar: B-dul Marasti nr. 59, Casa Memoriala Sandu Aldea, Sector 1, Cod Postal 011464, Bucuresti, Romania

C.U.I.: 38342680

IBAN: RO37 RZBR 0000 0600 2002 0624

Banca: RAIFFEISEN BANK S.A.

Sucursala: Domenii

b) Pentru plăţile în EUR:

Beneficiar: Fundatia Universitatii de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti

Adresă beneficiar: B-dul Marasti nr. 59, Casa Memoriala Sandu Aldea, Sector 1, Cod Postal 011464, Bucuresti, Romania

C.U.I.: 38342680

IBAN: RO09 RZBR 0000 0600 2002 0643

Cod SWIFT: RZBRROBU

Banca: RAIFFEISEN BANK S.A.

Sucursala: Domenii

Adresa băncii: Bd. Ion Mihalache nr. 187, Bl. 4, Sector 1, Bucuresti, Romania

 

Atenţie!

1. Pe OP specificaţi menţionaţi codul lucrăriinumele primului autor şi referinţa "Agriculture for Life", apoi încărcaţi o copie după OP în platformă.

2. Cadrele didactice şi doctoranzii din cadrul USAMV Bucureşti vor avea posibilitatea să plătească taxa de participare şi la casieriile USAMV Bucureşti (menţionaţi codul lucrării pe chitanţă), cu condiţia ca plata să fie făcută până la termenul limită anunţat. Persoana de contact: casier Georgiana Neagu.

Plăţile în numerar pentru taxa de participare se fac numai la sediul USAMV Bucureşti, la casieria universităţii.